Kurs profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Ukazanie problematyki sytuacji w której komunikacja zawodzi.
 • Bariery w procesie wymiany informacji i sposoby ich przezwyciężania:
  – nasze wewnętrzne bariery,
  – bariery wewnątrz organizacji.
 • Cel komunikacji i jego znaczenie w realizacji zadań:
  – wypracowanie standardu komunikacji: „obserwacja – analiza – planowanie – działanie”,
  – cele organizacji a cele osobiste w komunikacji,
  – przekaz informacji a wpływ na pracę współpracowników,
  – spojrzenie całościowe na proces komunikacji.
 • Odpowiedzialność w komunikacji:
  – techniki „dbałości” w komunikacji – ćwiczenie: „przekonaj mnie”,
  – pytania (obciążone kryterium porażki ≠ kryterium sukcesu),
  – informacja a interpretacja w komunikacji,
  – „Twoje myślenie to twoje słowa” – komunikaty pro-aktywne i reaktywne.
 • Techniki poprawy skuteczności komunikacyjnej w praktyce:
  – dopasowanie technik do celu komunikacji,
  – dopasowanie własnego stylu komunikacji do rozmówcy,
  – komunikowanie swojego stanowiska i opinii,
  – komunikacja wprost czy nie wprost,
  – przeciwdziałanie filtrowaniu informacji na zasadzie „oczywista oczywistość”.
 • Komunikacja niewerbalna – wyraz postaw i emocji:
  – pierwsze, drugie i trzecie wrażenie,
  – spójność komunikatów,
  – odzwierciedlanie i interpretacja sygnałów niewerbalnych.
 •  Opracowanie dobrych praktyk komunikacyjnych- wypracowanie zasad skutecznej komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ