Kurs edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

SYLABUS

 • podstawy pedagogiki wczesnej edukacji,
 • istota zapewnienia bezpieczeństwa dzieci,
 • omówienie pracy opiekuńczej nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • charakterystyka metod edukacji przedszkolnej,
 • formy alternatywne i aktywizujące we wczesnej edukacji,
 • waga integracji w edukacji przedszkolnej,
 • edukacja ruchowa – zabawy, jej istoty dla wieku dziecięcego,
 • zajęcia domowe i teatralne,
 • istota oceny we wczesnej edukacji,
 • charakterystyka programów i podręczników szkolnych we wczesnej edukacji.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie